phim sex

Cân điện tử VMC

 • Model: Bộ quả chuẩn E2 từ 1mg-500mg
 • Thời gian bảo hành 2 năm
 • Hãng SX VMC- Mỹ
 • Bộ quả kiểm tra cân 4 số lẻ.
 • Giá tiền : liên hệ

Bộ quả chuẩn E2 1mg-500mg

 • Model: Bộ quả chuẩn E2 từ 1g-500g
 • Thời gian bảo hành 2 năm
 • Hãng SX VMC-Mỹ
 • Bộ quả kiểm tra cân 3,4 số lẻ
 • Giá tiền : liên hệ

Bộ quả chuẩn E2 1g-500g

 • Model: Bộ quả chuẩn E2 từ 1mg-200g
 • Thời gian bảo hành 2 năm
 • Hãng SX VMC-Mỹ
 • Bộ quả cân kiểm tra cân 3-4-5 số lẻ
 • Giá tiền : Liên hệ

Bộ quả chuẩn E2 1mg-200g

 • Model: Bộ quả chuẩn E2 từ 1mg-1kg
 • Thời gian bảo hành 2 năm
 • Hãng SX VMC-Mỹ
 • Bao gồm 25 quả chuẩn từ 1mg-1kg
 • Giá tiền:  liên hệ

Bộ quả chuẩn E2 1mg-1kg

 • Model: Bộ quả cân chuẩn E2 từ 1mg-2kg
 • Thời gian bảo hành 2 năm
 • Hãng SX VMC-Mỹ
 • Bộ quả 27 quả chuẩn từ 1mg-2kg
 • Giá tiền : liên hệ

Bộ quả chuẩn E2 1mg-2kg

 • Model: Bộ quả chuẩn E2 từ 1kg-5kg
 • Thời gian bảo hành 2 năm
 • Hãng SX VMC- Mỹ
 • Bộ quả chuẩn 4 quả 1kg-5kg
 • Giá tiền: Liên hệ

Bộ quả chuẩn E2 1kg-5kg

 • Model: Bộ quả cân chuẩn E2 từ 1g-200g
 • Thời gian bảo hành 2 năm
 • Hãng SX VMC-Mỹ
 • Bộ quả chuẩn 10 quả chuẩn từ 1g-200g
 • Giá tiền: liên hệ

Bộ quả chuẩn E2 1g-200g

 • Model: Bộ quả chuẩn E2 từ 1g-500g
  Thời gian bảo hành 2 năm
 • Hãng SX VMC-Mỹ
 • Bộ quả cân kiểm tra cân phân tích
 • Giá tiền: Liên hệ

Bộ quả chuẩn E2 1g-500g

 • Model :Cân treo  VMC-LP7911
 • Bảo hành 1,5 năm
 • Hãng SX VMC
 • Giá tiền : liên hệ
 • Độ chính xác cao, cấp chính xác C3 theo tiêu chuẩn quốc tế OIML

Cân treo điện tử VMC

 • Model: Cân bàn VC-202
 • Bảo hành 18 tháng
 • Hãng SX: VMC USA
 • Màn hình dễ nhìn, nhiều chức năng tiện ích
 • Giá tiền : liên hệ

Cân bàn điện tử VC-202

 • Model : Cân treo VMC 1 tấn
 • Bảo hành 1,5 năm
 • Hãng SX VMC
 • Cân treo cho các tải trọng nhỏ từ 200kg-1t

Cân treo điện tử VMC 1 tấn

 • Model: Bộ quả cân F1 1mg-10kg
 • Thời gian bảo hành 3 năm
 • Hãng SX VMC- Mỹ
 • Bộ quả cân kiểm tra cân 
 • Giá tiền : liên hệ

Bộ quả cân F1 1mg-10kg

 • Model: Bộ quả cân F1 1mg-20kg
 • Thời gian bảo hành 3 năm
 • Hãng SX VMC- Mỹ
 • Bộ quả cân chuẩn kiểm tra cân
 • Giá tiền : liên hệ

Bộ quả cân F1 1mg-20kg

 • Model: Hộp nối tín hiệu loadcell
 • Bảo hành 1 năm
 • Hãng SX VMC-Singapore
 • Hộp nối tín hiệu 4-6-8 loadcell
 • Giá tiền : 850k ~1,2tr

Hộp nối tín hiệu loadcell

 • Model: Loadcell VLC100
 • Thời gian bảo hành 1 năm
 • Hãng SX VMC-USA
 • Loadcell cân bàn, cân bồn, cân sàn
 • Giá tiền: liên hệ

Loadcell VLC 100

 • Model: Loadcell VLC110
 • Thời gian bảo hành 1 năm
 • Hãng SX VMC-USA
 • Loadcell cân treo, cân bồn, cân nén
 • Giá tiền: liên hệ

Loadcell VLC 110

 • Model: Loadcell VLC137
 • Thời gian bảo hành 1 năm
 • Hãng SX VMC-USA
 • Loadcell cân bàn nhỏ, cân băng tải
 • Giá tiền: liên hệ

Loadcell VLC 137

 • Model: Loadcell VLC100SH
 • Thời gian bảo hành 1 năm
 • Hãng SX VMC-USA
 • Loadcell cân bàn, cân bồn, cân sàn
 • Giá tiền: liên hệ

Loadcell VLC 100SH

 • Model: Loadcell VLC121
 • Thời gian bảo hành 1 năm
 • Hãng SX VMC-USA
 • Loadcell cân xe tải, cân bồn
 • Giá tiền: liên hệ

Loadcell VLC 121

 • Model: Loadcell VLC A106
 • Thời gian bảo hành 1 năm
 • Hãng SX VMC-USA
 • Loadcell cân băng tải động
 • Giá tiền: liên hệ

Loadcell VLC A106

 • Model: Loadcell VLC134
 • Thời gian bảo hành 1 năm
 • Hãng SX VMC-USA
 • Loadcell cân kỹ thuật
 • Giá tiền: liên hệ

Loadcell VLC 134

 • Model: Loadcell VLC131
 • Thời gian bảo hành 1 năm
 • Hãng SX VMC-USA
 • Loadcell cân bàn nhỏ
 • Giá tiền: liên hệ

Loadcell VLC 131

 • Model: Bộ quả cânM1 1mg-100g
 • Thời gian bảo hành 3 năm
 • Hãng SX VMC - Mỹ
 • Bộ quả cân kiểm tra cân kỹ thuật
 • Giá tiền : liên hệ

Bộ quả cân M1 1mg-100g

 • Model: Bộ quả cân M1 1mg-200g
 • Thời gian bảo hành 3 năm
 • Hãng SX VMC - Mỹ
 • Bộ quả cân kiểm tra cân kỹ thuật
 • Giá tiền : liên hệ

Bộ quả cân M1 1mg-200g

 • Model: Bộ quả cânM1 1mg-500g
 • Thời gian bảo hành 3 năm
 • Hãng SX VMC - Mỹ
 • Bộ quả cân kiểm tra cân kỹ thuật
 • Giá tiền : liên hệ

Bộ quả cân M1 1mg-500g

 • Model: Bộ quả cân M1 1mg-1kg
 • Thời gian bảo hành 3 năm
 • Hãng SX VMC - Mỹ
 • Bộ quả cân kiểm tra cân kỹ thuật
 • Giá tiền : liên hệ

Bộ quả cân M1 1mg-1kg

 • Model: Bộ quả cân M1 1mg-2kg
 • Thời gian bảo hành 3 năm
 • Hãng SX VMC - Mỹ
 • Bộ quả cân kiểm tra cân kỹ thuật
 • Giá tiền : liên hệ

Bộ quả cân M1 1mg-2kg

 • Model: Bộ quả cân M1 1kg-5kg
 • Thời gian bảo hành 3 năm
 • Hãng SX VMC - Mỹ
 • Bộ quả cân kiểm tra cân kỹ thuật
 • Giá tiền : liên hệ

Bộ quả cân M1 1kg-5kg

 • Model: Bộ quả cân M1 1mg-10kg
 • Thời gian bảo hành 3 năm
 • Hãng SX VMC - Mỹ
 • Bộ quả cân kiểm tra cân kỹ thuật
 • Giá tiền : liên hệ

Bộ quả cân M1 1mg-10kg

 • Model: Loadcell VLC 132
 • Thời gian bảo hành 1 năm
 • Hãng SX VMC-USA
 • Loadcell cân bàn

Loadcell VLC 132

phim xxx